123 Flexwonen
project(en) gevondenCapucijnenstraat, Tilburg

Capucijnenstraat 14, 5025 LG Tilburg

Eigenaar: De Huischmeesters

Doelgroep: (overige) starters/spoedzoekers, jongeren


Kamers met kansen Florijn, Amsterdam

Florijn, Amsterdam

Eigenaar: Woningstichting Rochdale i.s.m. Combiwel

Doelgroep: jongeren


Kamers met Kansen, Osdorp

Osdorp, Amsterdam Nieuw-West, Amsterdam

Eigenaar: Woonstichting Eigen Haard i.s.m. Combiwel en Stadsdeel

Doelgroep: jongeren


Kamers met Kansen Indische Buurt in Amsterdam

Indische Buurt, Amsterdam

Eigenaar: De Alliantie

Doelgroep: jongeren


Campus Diep, Groningen

Groningen

Eigenaar: Woningcorporatie Nijestee en andere corporaties in de stad

Doelgroep: jongeren


Tijdelijke woningen voor statushouders in Indische Buurt Amsterdam

Minahassastraat, Amsterdam

Eigenaar: Ymere

Doelgroep: statushouders


Kamers met Kansen, Gorinchem

Willem Kloosstraat 57, Gorinchem

Eigenaar: Poort6 i.s.m. Leger des Heils en gemeente Gorinchem

Doelgroep: jongeren


Kansrijk Wonen, Nunspeet I

Mesdaghout, Nunspeet

Eigenaar: Stichting Kansrijk Wonen

Doelgroep: jongeren


Kansrijk Wonen, Nunspeet II

Dreeslaan, Nunspeet

Eigenaar: Stichting Kansrijk Wonen

Doelgroep: jongeren


Room4U, Almere

Deventerpad 33, Almere

Eigenaar: Leger des Heils i.s.m. de Alliantie/Goede Stede/Ymere/

Doelgroep: jongeren