123 Flexwonen


Kamers met Kansen, Leeuwarden

Oostergoweg 1-d, 8911 MA Leeuwarden

Kamers met Kansen (KmK) is bedoeld voor jongeren van 18-25 jaar die studeren aan een ROC maar door problemen (thuis, op school, of door bv schulden) niet aan studeren toekomen. KmK biedt ze voor 1,5 jaar een woonplek en een steun in de rug bij wonen, leven en leren met als doel dat de jongere een diploma of startkwalificatie haalt. Ruim 90% van de jongeren heeft daarna hun leven beter op orde qua financiën, sociaal netwerk, toekomstperspectief en huisvesting/voorkomen dak- en thuisloosheid.
Het project Kamers met Kansen bestaat sinds 2011 en heeft op dit moment 25 plaatsen over heel Friesland waar jongeren terecht kunnen. Zorg- en welzijnsorganisatie Wender (vh. Zienn, Het Kopland) biedt zelfstandige studio’s aan met keuken, douche en toilet in Leeuwarden, Sneek, Heerenveen, Drachten of Dokkum. De kamers (ca 30m2) zijn voorzien van een blijvende basisinrichting zoals vloerbedekking, zonwering, gordijnen en verlichting. Bewoners betalen zelf de huur van de kamer. Huurtoeslag is mogelijk.

Aantal woningen
25
Aard gebouw
bestaande woningen
Eigenaar/verhuurder
Wender
Soort eigenaar
maatschappelijke organisatie
Doelgroep
jongeren
Gemengde bewoning
nee
Woonvorm
begeleid wonen
Contractvorm gebruiker
begeleidingscontract
Huurprijs
sociale huur
Bijzonderheden

Meer info Informatie over aanmelden

Jongeren kunnen zich aanmelden voor Kamers met Kansen via de coach of studieloopbaanbegeleider van het ROC.

Neem contact op met verhuurder

Bevat deze projectbeschrijving onjuiste informatie? Meld ons dat s.v.p. via info@flexwonen.nl.