Privacyverklaring

 

We registreren alleen de persoonsgegevens die we echt nodig hebben om ons werk voor u goed te kunnen doen. We registreren daarom alleen gegevens die nodig zijn voor de selectie van de projecten, die aan uw zoekvraag voldoen en voor geaggregeerde overzichten van alle zoekvragen. Die overzichten bevatten dus geen ip-adressen of andere tot individuele personen herleidbare informatie.

Deze brongegevens worden uitsluitend intern gebruikt en ook uitsluitend voor de genoemde doelen. Die gegevens beveiligen we goed en behandelen we vertrouwelijk. Als deze gegevens niet meer nodig zijn, worden deze vernietigd en/of geanonimiseerd. Wij delen persoonsgegevens nooit met derden.