123 Flexwonen


Welkom studio’s, Schiedam

Jacques Urlusplein 100, 3122 EL Schiedam

Sinds 1 april 2021 verhuurt Woonconcept Welkom, in samenwerking met WMO Maatwerk, 33 zelfstandige wooneenheden aan Schiedammers die snel tijdelijke woonruimte nodig hebben. De woningen zijn bedoeld voor studenten en spoedzoekers, maar ook voor jongvolwassenen met een licht verstandelijke beperking die op termijn zelfstandig gaan wonen. Alle kandidaat-bewoners worden gescreend op groeipotentie en geschiktheid voor flexwonen. Ook moet sprake zijn van een sociale/economische binding met Schiedam.
Huurders krijgen een contract voor maximaal twee jaar, om doorstroming op de woningmarkt te stimuleren. Het project heeft een looptijd van drie jaar, maar kan bij een positieve tussenevaluatie worden verlengd met nog eens negen jaar.
De woningen zijn gerealiseerd in een voormalig pand van zorginstelling Middin dat grondig is verbouwd. Naast de woningen is er in het pand ook ruimte voor sociaal-maatschappelijke initiatieven en wijkactiviteiten.
Welkom is een woon-, zorg- en leerconcept in één: de bewoners krijgen naast woonruimte ook professionele ondersteuning bij het vinden van werkgelegenheid of een opleiding. Naast locatie Schiedam heeft Welkom vestigingen in Veenendaal en Ede.

Aantal woningen
33
Aard gebouw
getransformeerd gebouw
Eigenaar/verhuurder
Woonconcept Welkom
Soort eigenaar
maatschappelijke organisatie, marktpartij
Doelgroep
(overige) starters/spoedzoekers, gescheiden mensen, studenten, uitstromers zorg
Gemengde bewoning
ja
Woonvorm
begeleid wonen, wonen
Contractvorm gebruiker
begeleidingscontract, tijdelijk huurcontract
Huurprijs
Bijzonderheden

Meer info Informatie over aanmelden

Informatie over aanmelden voor het project staat op de website van Wij heten welkom

Neem contact op met verhuurder

Bevat deze projectbeschrijving onjuiste informatie? Meld ons dat s.v.p. via info@flexwonen.nl.