123 Flexwonen


Semipermanente woningen voor jongeren en statushouders in Drachten

Stationsweg, Drachten

Woningstichting Accolade liet 24 semipermanente woningen aan de Stationsweg in Drachten bouwen door De Groot Vroomshoop Bouwsystemen. Het zijn tweekamer appartementen voor een- of twee persoonshuishoudens. De woningen zijn specifiek voor jongeren van 18 t/m 27 jaar, waaronder 10% statushouders.

Deze 24 stuks maken onderdeel uit van in totaal 48 woningen die de gemeente Smallingerland en woningbouwvereniging Accolade willen laten bouwen om aan de toenemende huisvestingsvraag te kunnen voldoen. Omdat er geen zekerheid is over de vraag in de toekomst is gekozen voor tijdelijke woningen op deze plek. Vooralsnog blijven ze 10 jaar staan.

Aantal woningen
Aard gebouw
modulair/verplaatsbaar
Eigenaar/verhuurder
Accolade
Soort eigenaar
woningcorporatie
Doelgroep
jongeren, statushouders, studenten
Gemengde bewoning
ja
Woonvorm
wonen
Contractvorm gebruiker
tijdelijk huurcontract
Huurprijs
Voor jongeren tussen 18 en 23 jaar is een jongerenkorting mogelijk
Bijzonderheden
Meer info Informatie over aanmelden

Informatie over huren en inschrijven bij deze corporatie vind je op de website van Accolade

Neem contact op met verhuurder

Bevat deze projectbeschrijving onjuiste informatie? Meld ons dat s.v.p. via info@flexwonen.nl.