123 Flexwonen


Room4U, Almere

Deventerpad 33, Almere

Room4U biedt kwetsbare jongeren (18 tot 25 jaar) met een beperkte zelfredzaamheid en onvoldoende startkwalificaties een woonruimte met begeleiding. Deze jongeren hebben problemen op het gebied van wonen, participatie, financiën en sociale vaardigheden. Veel van hen kennen een moeilijke gezinsachtergrond en hebben te maken met lichte psychi(atri)sche klachten.

Room4U helpt bij het ontwikkelen van vaardigheden en zelfvertrouwen om een verantwoordelijk en zelfredzaam leven op te bouwen. Samen met de jongere wordt een begeleidingsplan opgesteld met persoonlijke doelen. Dit plan is leidend in het traject en richt zich met name op wonen, leren en werken. De jongeren delen een woonruimte met elkaar, waar zij gezamenlijk verantwoordelijk zijn voor het huishouden. Het is mogelijk om huursubsidie aan te vragen.

Aantal woningen
30 wooneenheden
Aard gebouw
bestaande woningen
Eigenaar/verhuurder
Leger des Heils i.s.m. de Alliantie/Goede Stede/Ymere/
Soort eigenaar
woningcorporatie, zorg- of opvanginstelling
Doelgroep
jongeren
Gemengde bewoning
nee
Woonvorm
begeleid wonen
Contractvorm gebruiker
begeleidingscontract, tijdelijk huurcontract
Huurprijs
Bijzonderheden
Meer info Informatie over aanmelden

Informatie over Room4U en aanmelden vind je hier

Neem contact op met verhuurder

Bevat deze projectbeschrijving onjuiste informatie? Meld ons dat s.v.p. via info@flexwonen.nl.