123 Flexwonen


Leeghwaterplein, Den Haag

Leeghwaterplein 72, 2521 DB Den Haag

Gemeente Den Haag ontwikkelt de komende jaren op diverse locaties binnen de gemeente tijdelijke huisvestingsprojecten voor een mix van doelgroepen. Project Leeghwaterplein is één van deze projecten, hier komen 120 wooneenheden voor jonge starters op de Haagse woningmarkt. Het betreft zelfstandige wooneenheden van 20-30 m2: eenpersoonswoningen, maar ook een aantal 2- of 3-persoonswoningen. Ze zijn bestemd voor jonge statushouders (40 woningen), studenten van ROC Mondriaan (15) en voor starters met cruciale beroepen zoals docenten, verpleegkundigen of politieagenten (65). De openbare ruimte wordt aantrekkelijk ingericht met groen. Ook komt er een ontmoetingsplek voor de bewoners en de wijk.
Bij dit project werkt de gemeente samen met woningcorporatie Haag Wonen en ontwikkelaar INSPIRE Real Estate. Studenten van de Haagse Hogeschool maakten de ontwerpen voor de woningen.
De gebouwen worden naar verwachting in het 2e kwartaal van 2024 opgeleverd, waarna ze 10 jaar blijven staan.

Aantal woningen
120
Aard gebouw
modulair/verplaatsbaar
Eigenaar/verhuurder
gemeente Den Haag, corporatie Haag Wonen, ontwikkelaar INSPIRE Real Estate
Soort eigenaar
gemeente, marktpartij, woningcorporatie
Doelgroep
(overige) starters/spoedzoekers, jongeren, statushouders
Gemengde bewoning
ja
Woonvorm
wonen
Contractvorm gebruiker
tijdelijk huurcontract
Huurprijs
Bijzonderheden

Provincie Zuid-Holland ondersteunt dit project met een subsidie van € 50.000

Meer info Informatie over aanmelden

De woningen zullen worden aangeboden via Woonnet Haaglanden.

Neem contact op met verhuurder

Bevat deze projectbeschrijving onjuiste informatie? Meld ons dat s.v.p. via info@flexwonen.nl.