123 Flexwonen


Kamers met Kansen, Nijmegen

Nijmegen

Het Kamers met Kansen project in Nijmegen biedt jongeren tussen 18 en 23 jaar woonruimte en coaching. Het gaat om jongeren die door een instabiele thuissituatie niet in staat zijn hun mbo-opleiding te voltooien. Ze staan ingeschreven bij ROC Nijmegen en zijn nog niet in het bezit van een startkwalificatie. De jongeren kunnen zich in anderhalf jaar voorbereiden op een zelfstandig bestaan, met als eindresultaat een mbo-diploma op zak of een baan.

In 2018 werd de samenwerkingsovereenkomst tussen Standvast Wonen, ROC Nijmegen en Gemeente Nijmegen verlengd. Op dat moment hadden al 34 jongeren een plek bij Kamers met Kansen in Nijmegen gevonden; 24 jongeren waren inmiddels uitgestroomd. Woningcorporatie Standvast Wonen stelt drie panden beschikbaar voor Kamers met Kansen en verzorgt het onderhoud daaraan. Kamers met Kansen in Nijmegen is mede tot stand gekomen door financiële bijdragen en personele inzet van Standvast Wonen, ROC Nijmegen, gemeente Nijmegen, provincie Gelderland, stadsregio Nijmegen en het Oranje Fonds.

Aantal woningen
10 kamers (in meerdere panden)
Aard gebouw
bestaande woningen
Eigenaar/verhuurder
Standvast Wonen i.s.m. ROC Nijmegen en Gemeente Nijmegen
Soort eigenaar
woningcorporatie
Doelgroep
jongeren
Gemengde bewoning
nee
Woonvorm
begeleid wonen
Contractvorm gebruiker
begeleidingscontract
Huurprijs
Bijzonderheden

Standvast Wonen wil in totaal 3 panden met totaal 20 tot 30  kamers beschikbaar stellen

Meer info Informatie over aanmelden

Dit Kamers met Kansen project is bedoeld voor studenten van het ROC Nijmegen. Informatie kun je krijgen bij het Expertisecentrum Studentbegeleiding

Neem contact op met verhuurder

Bevat deze projectbeschrijving onjuiste informatie? Meld ons dat s.v.p. via info@flexwonen.nl.