123 Flexwonen


Kamers met kansen, Lelystad

De Meent 2 b, Lelystad

Kamers met Kansen is een bijzondere vorm van zelfstandig wonen met begeleiding voor jongeren tussen 17 en 27 jaar in Lelystad. Deze vorm van jongerenhuisvesting wordt sinds 1 januari 2016 uitgevoerd door Kwintes. Het project bestaat al sinds 2009. Kamers met Kansen geeft jongeren een nieuwe kans om zelfstandig te worden. Het is een mix van wonen, leren en coaching. Kwintes werkt samen met de gemeente Lelystad en woningbouwvereniging Centrada. Wie in aanmerking wil komen voor Kamers met Kansen kan contact op nemen met het Sociaal wijkteam.

Aantal woningen
9 wooneenheden in 3 woningen
Aard gebouw
bestaande woningen
Eigenaar/verhuurder
Woningbouwvereniging Centrada i.s.m. Kwintes
Soort eigenaar
woningcorporatie, zorg- of opvanginstelling
Doelgroep
jongeren
Gemengde bewoning
nee
Woonvorm
begeleid wonen
Contractvorm gebruiker
begeleidingscontract
Huurprijs
Bijzonderheden
Meer info Informatie over aanmelden

Wie in aanmerking wil komen voor Kamers met Kansen kan contact op nemen met het Sociaal wijkteam.

Neem contact op met verhuurder

Bevat deze projectbeschrijving onjuiste informatie? Meld ons dat s.v.p. via info@flexwonen.nl.