123 Flexwonen


Herontwikkeling kantoorpand in De Hoef

Lichtpenweg 6, Amersfoort

De gemeente Amersfoort, woningcorporatie de Alliantie en projectontwikkelaar BPD herontwikkelen samen de locatie Lichtpenweg 6. In het gebouw realiseert de Alliantie 53 sociale huurwoningen en 85 kamerwoningen (onzelfstandige woonruimte). Op termijn kunnen de kamerwoningen worden omgebouwd tot sociale huurwoningen. Leegstandbeheerder Gapph verzorgt het verhuur en het beheer op deze locatie. Op de grond naast het pand komen 80 nieuwbouw koopappartementen die door BPD worden gebouwd.

De woningen zijn bedoeld voor een- en tweepersoonshuishoudens. De kamerwoningen hebben gedeelde keukens en sanitaire voorzieningen. De Lichtpenweg is bedoeld voor studenten en jongeren die vanuit een Kamertrainingscentrum (KTC) willen doorstromen naar zelfstandigheid maar hier nog enige begeleiding in nodig hebben. Daarnaast ook voor jongeren die uit andere situaties komen en profijt hebben bij deze lichtere vorm van hulpverlening. Wat dit woonproject uniek maakt is dat de jongeren begeleiding ontvangen van de studenten. Een lichte vorm van begeleiding en naarmate hun zelfstandigheid groeit, trekken de begeleiders zich terug. En dan kunnen ze ook doorgroeien naar echt zelfstandige woningen hier in het pand of elders.

Bij het herontwikkelen van Lichtpenweg 6 is aandacht voor zowel klimaatbestendig bouwen, circulariteit en energietransitie. Zo wordt er voor de waterberging onder meer een grasdak gemaakt, waarvan het water wordt gebruikt voor koeling en na opslag in een reservoir komt om planten te bewateren.

Aantal woningen
218
Aard gebouw
getransformeerd gebouw, nieuwbouw
Eigenaar/verhuurder
de Alliantie
Soort eigenaar
woningcorporatie
Doelgroep
jongeren, studenten, uitstromers zorg
Gemengde bewoning
ja
Woonvorm
begeleid wonen, wonen
Contractvorm gebruiker
begeleidingscontract, koop, tijdelijk huurcontract
Huurprijs
Bijzonderheden

afnemende begeleiding voor jongeren op weg naar zelfstandig wonen

Meer info Informatie over aanmelden

Hier vind je informatie over voorwaarden en inschrijven via Gaphh

Neem contact op met verhuurder

Bevat deze projectbeschrijving onjuiste informatie? Meld ons dat s.v.p. via info@flexwonen.nl.