123 Flexwonen


Flexwoningen De Hoge Heide, Vlijmen

Pieter Bruegelstraat 14, 5251 LB Vlijmen

Wooncorporatie Woonveste is van plan om begin 2023 flexwoningen te plaatsen aan de Hoge Heide in Vlijmen, voor een periode van 15 jaar. Daarna zullen ze naar een andere locatie worden overgebracht. Het beoogde terrein wordt gehuurd van de gemeente, nutsvoorzieningen liggen er al omdat er eerder een sporthal stond. De locatie is dus goed geschikt voor flexwonen, in afwachting van een definitieve nieuwe bestemming. De huizen zijn bestemd voor spoedzoekers (één tot driepersoonshuishoudens) die wonen in de gemeente Heusden, of daar een sterke sociale binding mee hebben. Om doorstroming te bevorderen krijgen de bewoners een tijdelijk huurcontract van 2 tot 5 jaar, ze behouden wel hun inschrijftijd.
Het betreft 19 woningen van 40-50 m2, met 1 of 2 slaapkamers, in één woonlaag. Elke woning heeft een kleine privé-buitenruimte, verder komt er een gezamenlijke fietsenberging. Woonveste en gemeente Heusden leggen op het terrein een structuur aan van haagjes en groen. De woningen zijn van goede kwaliteit en worden volledig geproduceerd in de fabriek van Barli.
Het college van B&W wil het project aanmelden als experiment conform de Crisis- en Herstelwet, zodat via een kortere procedure van acht weken een tijdelijke omgevingsvergunning voor vijftien jaar verleend kan worden. Omwonenden kunnen nog wel bezwaar aantekenen tegen de komst van de huizen.

Aantal woningen
19
Aard gebouw
modulair/verplaatsbaar
Eigenaar/verhuurder
Woonveste
Soort eigenaar
woningcorporatie
Doelgroep
(overige) starters/spoedzoekers, arbeidsmigranten, gescheiden mensen, jongeren
Gemengde bewoning
ja
Woonvorm
wonen
Contractvorm gebruiker
tijdelijk huurcontract
Huurprijs
onder de eerste aftoppingsgrens (€ 633,25, prijspeil 2021)
Bijzonderheden

Meer info Informatie over aanmelden

De woningen zullen worden aangeboden via de website van Woonservice Regionaal. Mogelijk houdt Woonveste intake- en motivatiegesprekken.

Neem contact op met verhuurder

Bevat deze projectbeschrijving onjuiste informatie? Meld ons dat s.v.p. via info@flexwonen.nl.