123 Flexwonen


Ellertsveld, Huizen

Ellertsveld 50, 1274 KD Huizen

Samen met woningcorporatie De Alliantie en zorginstelling Sherpa heeft gemeente Huizen 30 woonunits laten plaatsen voor de opvang van kwetsbare Oekraïense vluchtelingen. Het gaat om mensen met een geestelijke en/of fysieke beperking en hun mantelzorgers, die als groep in de buurt woonden maar niet langer in hun opvanglocatie konden blijven.
De bewoners verhuizen in februari 2024 naar hun nieuwe onderkomens. 27 units zijn woningen voor de vluchtelingen, 3 units dienen als gezamenlijke ruimtes. De units kunnen wel 25 jaar mee. Als ze niet meer nodig zijn voor de vluchtelingen dan komen ze beschikbaar als zorgunits of voor starters op de woningmarkt – maar niet op het Ellertsveld.
Het project heeft een vergunning voor 5 jaar, daarna wordt bekeken of verlenging met nogmaals 5 jaar nodig is. Mogelijk verhuizen de units dan wel naar een andere locatie.

Aantal woningen
27
Aard gebouw
modulair/verplaatsbaar
Eigenaar/verhuurder
De Alliantie
Soort eigenaar
gemeente, woningcorporatie, zorg- of opvanginstelling
Doelgroep
vluchtelingen
Gemengde bewoning
nee
Woonvorm
wonen, wonen met zorg
Contractvorm gebruiker
tijdelijk huurcontract
Huurprijs
Bijzonderheden

Meer info Informatie over aanmelden

De woningen zijn vooralsnog alleen bestemd voor de groep Oekraïeners die al werd opgevangen in Huizen.

Bevat deze projectbeschrijving onjuiste informatie? Meld ons dat s.v.p. via info@flexwonen.nl.