123 Flexwonen


De Lus, Zwijndrecht

De Lus 703, 3333 AW Zwijndrecht

Het voormalige seniorencomplex De Lus – dat vanaf 2012 werd bewoond door arbeidsmigranten – zal door corporatie Woonkracht 10 na een grondige renovatie (met o.a. nieuwe keukens en badkamers) vanaf 2024 worden ingezet voor de huisvesting van jongeren, statushouders en mensen die gescheiden zijn. Door de flat te gebruiken voor deze bijzondere doelgroepen hoopt men wat meer lucht te creëren op de markt voor ‘gewone’ woningzoekenden.
Bij de woningtoewijzing worden bewoners geselecteerd die bereid zijn om hun buren te helpen als dat nodig is, waardoor er hopelijk minder een beroep hoeft te worden gedaan op de (schaarse) professionele zorgverleners. Ook komt er een ontmoetingsruimte voor de bewoners. Er wordt een organisatie ingehuurd die elders in het land met succes dergelijke projecten opgezet heeft.  Woonkracht10 hoopt van hen de kennis op te doen om elders in de regio vergelijkbare complexen neer te zetten.

Aantal woningen
circa 70
Aard gebouw
bestaand gebouw, getransformeerd gebouw
Eigenaar/verhuurder
Woonkracht10
Soort eigenaar
woningcorporatie
Doelgroep
(overige) starters/spoedzoekers, gescheiden mensen, jongeren, statushouders
Gemengde bewoning
ja
Woonvorm
wonen
Contractvorm gebruiker
tijdelijk huurcontract
Huurprijs
sociale huur; driekamerwoningen zijn ca € 700 p/m.
Bijzonderheden

Meer info Informatie over aanmelden

Informatie over huren in dit project komt t.z.t. beschikbaar op de website van Woonkracht 10.

Neem contact op met verhuurder

Bevat deze projectbeschrijving onjuiste informatie? Meld ons dat s.v.p. via info@flexwonen.nl.