123 Flexwonen


Boekholt, Rotterdam

Robert Kochplaats 2-192, Rotterdam

Het voormalige woonzorgcomplex Boekholt in Rotterdam Ommoord bevat nu 115 betaalbare en toekomstbestendige zelfstandige woonplekken, bestemd voor een mix van dragende en vragende bewoners. Zij leveren per maand 2 uur maatschappelijke bijdrage in het pand maar ook in de omgeving.
De Huischmeesters zijn dit project in 2019 gestart. Sinds 2021 zijn ook Timon, Enver en Prokino (instellingen voor jeugd- en opvoedhulp) bij het project betrokken: zij hebben de mogelijkheid om hun uitstroom te huisvesten in Boekholt. Deze instellingen zijn verantwoordelijk voor de eventuele nazorg aan de bewoners, de Huischmeesters verzorgen alleen de woonbegeleiding.

Aantal woningen
115
Aard gebouw
getransformeerd gebouw
Eigenaar/verhuurder
De Huischmeesters
Soort eigenaar
woningcorporatie
Doelgroep
(overige) starters/spoedzoekers, gescheiden mensen, jongeren, uitstromers zorg
Gemengde bewoning
ja
Woonvorm
begeleid wonen, wonen
Contractvorm gebruiker
begeleidingscontract, tijdelijk huurcontract
Huurprijs
sociale huur
Bijzonderheden

Meer info Informatie over aanmelden

Informatie over inschrijven voor het project staat op de website van de Huischmeesters. Een deel van de studio’s wordt toegewezen via de betrokken jeugdzorginstellingen.

Neem contact op met verhuurder

Bevat deze projectbeschrijving onjuiste informatie? Meld ons dat s.v.p. via info@flexwonen.nl.