123 Flexwonen


Beemdweg, Ermelo

Beemdweg 11, 3852 XC Ermelo

In januari 2022 zijn aan de Beemdweg een aantal tijdelijke woningen geplaatst, voor maximaal 15 jaar. Het betreft 20 kleine woonunits voor 1-persoonshuishoudens: jongeren en spoedzoekers t/m 27 jaar met een maatschappelijke of economische binding met Ermelo. Zij krijgen een contract voor maximaal 5 jaar, hun inschrijftijd loopt in die tijd door.
De gemeente heeft de grond gekocht, woningcorporatie UWOON verhuurt de woningen en is verantwoordelijk voor het algemeen sociaal beheer, zoals extra toezicht op het schoon, heel en veilig houden van de omgeving.
Beemdweg Ermelo is een sociaal-maatschappelijk woonproject waar bewoners ook iets bijdragen aan de buurt, bv. door twee uur per maand andere bewoners of omwonenden te ondersteunen.  Belangstellenden moeten hun interesse voor de woning daarom motiveren. Bij het toewijzen wordt specifiek aandacht besteed aan het krijgen van een goede mix van bewoners. Bij dit project zijn ook De Huischmeesters betrokken, zij zorgen voor sociaal en maatschappelijk beheer in en om de woonlocatie.

Aantal woningen
20 units: 14 studios (27 m2) en 6 tweelaags-woningen
Aard gebouw
modulair/verplaatsbaar
Eigenaar/verhuurder
Uwoon
Soort eigenaar
woningcorporatie
Doelgroep
(overige) starters/spoedzoekers, jongeren, studenten, uitstromers zorg
Gemengde bewoning
ja
Woonvorm
begeleid wonen, wonen
Contractvorm gebruiker
tijdelijk huurcontract
Huurprijs
Vanaf ca € 450 incl. servicekosten (prijspeil 2022)
Bijzonderheden

Huisdieren zijn niet toegestaan

Meer info Informatie over aanmelden

Belangstellenden moeten ingeschreven staan op hurennoordveluwe.nl en hun interesse motiveren.

Neem contact op met verhuurder

Bevat deze projectbeschrijving onjuiste informatie? Meld ons dat s.v.p. via info@flexwonen.nl.