123 Flexwonen
project(en) gevondenPakhuis ‘Baggeroord’, Zutphen

Basseroord 16, 7201 MR Zutphen

Eigenaar: Stichting DEES, Stichting BOG

Doelgroep: jongeren


Voormalig Vitens terrein in Zutphen

Weg naar Vierakker 47, 7204 LA Zutphen

Eigenaar: Het dagelijks bestaan

Doelgroep: jongeren, uitstromers zorg