123 Flexwonen
project(en) gevondenKafra Tower, Venray

Keizersveld 53d, 5803 AP Venray

Eigenaar: Kafra Housing

Doelgroep: arbeidsmigranten


Mobile Home Park Venray

De Conifeer 1, 5807 GV Oostrum

Eigenaar: KAFRAHousing

Doelgroep: arbeidsmigranten


THP Blitterswijk, Venray

Ooijenseweg 14, 5863 AM Blitterswijck

Eigenaar: KAFRA Housing/Wonen Limburg

Doelgroep: (overige) starters/spoedzoekers, arbeidsmigranten, gescheiden mensen, jongeren, statushouders, uitstromers zorg


Kompaswoningen Schuttersveld Venray

Bergweg 2, 5801 EG Venray

Eigenaar: Wonen Limburg

Doelgroep: (overige) starters/spoedzoekers, gescheiden mensen, jongeren, statushouders, studenten, uitstromers zorg