123 Flexwonen
project(en) gevondenOpstapwoningen, Nijkerk

Dominee Kuyperstraat, Nijkerk

Eigenaar: Woningstichting Nijkerk

Doelgroep: (overige) starters/spoedzoekers, gescheiden mensen, jongeren, statushouders, uitstromers zorg